Mijn Bouwbegeleiding

Onder zelfstandig statuut ben ik in ‘96 een samenwerking gestart met een gerenommeerde en lokale bouwfirma, met als taak de buitenlandse kandidaat bouwers hier ter plaatse “van A tot Z” te begeleiden.

Indien er nog geen bouwgrond gekozen is, kan ik hierbij ook adviseren, om te bouwen moet men trouwens hiermee beginnen… de keuze van een bouwkavel is héél belangrijk en beïnvloedt sterk het bouwproject.

Begeleiding van
a
z

01

Fase van voorontwerpen

Aangepast aan een gekozen terrein en aan een persoonlijk bouwprogramma.

02

Gedetailleerde bouwkostberekeningen

Op een sterk hellend terrein moest een oplossing gevonden worden voor een bouweconomisch huis als tweede verblijf voor Chris en Frank.

03

Begeleiding bij ondertekening bouwcontract

Met inbegrip van het bouwplan en gedetailleerd lastenboek (CCMI = Frans bouwkontrakt - opgesteld door de wet - voor alle “Constructeurs de Maisons Individuelles”) , met inbegrip van alle geldende verzekeringen en garanties.

04

Administratieve en technische formaliteiten

Bouwaanvraag , thermische studie, grondsonderingen, betonstudie...

05

Voorbereiden van de bouwwerken

Aanvraag van diverse nutsvoorzieningen (indien nog niet aanwezig zoals in een verkaveling) : water-en elektriciteitsaansluiting, riolering (indien aanwezig); nazicht van de uitvoeringsplannen.

06

Bezoeken en contacteren van de leveranciers

Begeleiding en bezoek bij leveranciers voor het uitkiezen van sanitair , vloer- en wandtegels, schrijnwerk, …

07

Voorbereidende vergaderingen met de werfleider

De uitvoeringsplannen en de keuze van de materialen worden nog eens in detail doorgenomen.

08

Updaten van klanten over situatie bouwwerf

Regelmatig doorsturen van foto’s tijdens de volledige opbouw van het huis, bijstand bij de werfbezoeken en besprekingen met de werfleider. Mijn bijstand is eveneens mogelijk bij diverse bijkomende afwerkingen (tuinaanleg, zwembad, inrichtingen, ...)

Een concrete woonwens?

Op basis van concrete woonwensen, regio en budget stuur ik u een selectie door waarover verder kan uitgediept worden. Zodanig dat bij de eigenlijke komst ter plaatse geen tijd verloren gaat met nutteloze bezoeken.

Contacteer mij